Iedere zondag om 10:00 uur

De sociale kaart van de Baptisten Gemeente Sneek

 

Iedereen heeft problemen. De één heeft psychische klachten, de andere relationele moeiten. De één heeft weinig geld de ander heeft behoefte aan praktische hulp. Om een ieder wat wegwijs te maken in de instanties die er voor handen zijn hebben we deze pagina gemaakt. Wij hebben een voorkeur voor christelijke instanties.

Mocht u hulp nodig hebben of verlangt u naar gebed voor uw probleem dan kunt u ook contact opnemen met onze voorgangers Hijme Tieleman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Wouter Bandstra (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 
Voor een ieder die liever anoniem zijn speurtocht aflegt hebben we hieronder onze best bekend staande instanties neergezet. Veel zegen gewenst met het zoeken.
 
Ter verduidelijking. Er zijn drie soorten instanties:
- eerstelijnsinstanties, om hier aangenomen te worden is geen verwijsbrief van de dokter nodig;
- tweedelijnsinstanties, om hier aangenomen te worden is wel een verwijsbrief nodig;
- derdelijnsinstanties, voor opname voor een langere tijd. Denk bijv. aan psychiatrische instellingen of een Blijf van mijn lijf-opvanghuis. Vanzelfsprekend is hier ook een verwijsbrief nodig.
 
Mocht u tips of aanvullingen hebben mail ze dan naar een van onze voorgangers.

 
Christelijke GGZ In de Bres

Zonnedauw 5
Drachten
0512-584070
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Problematiek: angst, depressie, relatieproblemen, overspannenheid.
Voordeel is dat de Bres erkend is en dat er dus vergoeding is via de zorg.
Nadeel is dat er een wachtlijst is, ca 8 weken voor kind- en jeugdzorg,  11 weken voor volwassenenzorg.
Dit is een tweedelijnsinstantie (verwijsbrief van huisarts nodig).

Stichting Present Sneek

06-49632059
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen ze bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien
Doelgroep: mensen die als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen en gebrek aan sociale netwerken in een vicieuze cirkel van sociale uitsluiting, armoede en isolement terecht zijn gekomen.
Doel: gratis praktische hulp bieden.
Dit is een tweedelijnsinstantie (verwijsbrief van bevoegde nodig).

Voedselbank Sneek

Top 4
Sneek
06-52111598
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De voedselbank gaat verspilling van voedsel tegen door dit bij bedrijven in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven. Criteria om in aanmerking te komen staan op de site vermeld.
Dit is een tweedelijnsinstantie (verwijsbrief van bevoegde nodig).

Stichting Koinonia

Praktijk Drachten
Open Thuis
Brouwerssingel 3
Drachten
0183-638595 (Hoofdkantoor in Gorinchem)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (Hoofdkantoor in Gorinchem)

Pastorale en psychosociale problematiek: ADHD, alcohol/drugsverslaving, incest, huiselijk geweld, trauma’s, rouw, fobieën, relatieproblemen, financiën, pornoverslaving, slachtoffer, sociaal isolement, paniekstoornis, verkrachting, rouw, zwak zelfbeeld, anorexia, identiteit, opvoeding, ouderdom etc.
Voordeel is dat er een korte wachtlijst is.
Nadeel: niet gesubsidieerd, inkomen gerelateerd.
Dit is een tweedelijnsinstantie (verwijsbrief nodig).

Celebrate Recovery/ Nieuw Leven

Baptistengemeente Bethel
De Bolder 75
Drachten
0512-383023

Problematiek: zelfacceptatie, omgaan met lichamelijke pijn, verleden, boosheid, verslavingen, eetproblemen, seksuele identiteit, misbruik, laag zelfbeeld, innerlijke rust.
Financiën: de baptistengemeente Bethel betaald het grootste deel, van de deelnemer wordt voor de cursus van een jaar €100,- gevraagd.
Ook voor buitenkerkelijken.
Dit is eerstelijnshulpverlening (geen verwijsbrief nodig).

GGZ Friesland

Sixmastraat 2
Leeuwarden
058-2848888

Geestelijke Gezondheidszorg, dit is de reguliere zorg (niet specifiek christelijk).
Voordeel: gesubsidieerd en dichtbij, er zijn verschillende locaties in Sneek en Workum.
Nadeel: niet christelijk.
Dit is derdelijnshulpverlening (verwijsbrief + opname).

Stichting Eleos gereformeerde GGZ

Villawal 7
Nieuwegein
030-6008540

Eleos biedt behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of ernstig psychosociale problemen.
Voordeel: dit is een erkende instantie, voor als je opgenomen wilt worden bij een christelijke organisatie.
Nadeel: problematiek gerelateerd adres, afhankelijk van je hulpvraag kun je bij een van de vele locaties terecht.
Eerste tot en met derdelijnshulpverlening.

Pastoraal Centrum Saron

Paandersdijk 2
Beuningen
0541-353505
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Saron biedt professionele therapeutische pastorale hulp in de overtuiging dat Jezus Christus de Redder, Geneesheer en Bevrijder is voor de totale mens. Stichting Pastoraal Centrum Saron is gericht op psychosociale problematiek. Pastorale hulp op therapeutische basis.
Voordeel: goede ervaringen , geen wachtlijst.
Nadeel: niet erkend dus zelf betalen, lange reistijd.
Eerste en tweedelijnshulpverlening (geen verwijsbrief nodig+ korte opname).

Therapeutisch Centrum Flevoland

Espelerweg 12-1
Emmeloord
0527-620131
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Therapeutisch Centrum Flevoland GGZ biedt een breed programma ambulante zorg op psychisch, emotioneel en sociaal gebied. Voor kinderen, jongeren en volwassenen. Concrete en praktische hulp zodat met de cliënt daadwerkelijk en effectief aan een oplossing van de problematiek wordt gewerkt.
Voordeel: erkend, vergoeding via de zorg.
Nadeel: 5 weken wachttijd.
Eerste- en tweedelijnshulpverlening, eerstelijns is niet vergoed, voor de tweedelijns is een verwijsbrief nodig.

Naomi

Spannumerdijk 5
Winsum
0517-342182 / 06-16446873
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naomi is een praktijk voor psycho pastorale therapie in Friesland en biedt hulp aan volwassenen met psychische, psychosomatische, psychosociale of religieuze problemen. Naomi werkt vanuit een christelijke levensovertuiging (evangelisch) en staat open voor iedereen.
Voordeel: in Friesland.
Nadeel: niet erkend. 1 uursgesprek €50,-, relatiegesprek €55,-
Eerstelijnshulpverlening (geen verwijsbrief nodig).

Stichting De Hoop

Provincialeweg 70
Dordrecht
078-6111222
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting De Hoop is een GGZ-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders.
Voordeel: erkend, dus vergoeding via de zorg.
Nadeel: hoofdvesting in Dordrecht, gemiddeld ca. 10 weken wachttijd.
Tweedelijnshulpverlening (verwijsbrief nodig).
 
Nog veel meer informatie is te vinden op www.ikzoekchristelijkehulp.nl