Iedere zondag om 10:00 uur

In onze gemeente staat het kringenwerk centraal. De kringen is de plek waar circa 12 mensen bij elkaar komen in de huiskamer bij iemand (eens per twee weken) . Naar elkaar luisteren én delen met elkaar is het belangrijkst. Daarnaast is er een kringboekje die we behandelen en leren we lessen uit de Bijbel.

Dit jaar gaan de kringen aan de slag met een prachtig thema: ‘Leven met de Psalmen’.
Psalmen spreken de taal van poëzie en gebed. Het zijn geen droge uiteenzettingen. Poëzie danst en heeft de mogelijkheid tot het hart door te dringen. Psalmen zijn gebeden. Gebeden spreken niet allereerst óver God, maar mét God. Ze helpen je om ieder aspect van je leven neer te leggen bij en te bespreken met Hem die ons kent en liefheeft. Psalmen helpen ons om te leven met God.
‘Leven met de Psalmen' bestaat uit 16 programma's waarin belangrijke thema's en vragen uit de psalmen aan de orde komen. Ook nieuw in deze uitgave zijn tien kleine interviews met inspirerende mensen die iets hebben meegemaakt met God door de psalmen.