Iedere zondag om 10:00 uur

 

Live Steady is bedoeld voor jongeren van 14 en 15 jaar (klas 2 en 3).
Voor de iets oudere tieners heeft Live Steady iedere keer een boeiend thema. Dit zijn thema’s uit het dagelijks leven en ook wordt erop diverse manieren uit de Bijbel gelezen en zijn er gesprekjes met elkaar. Er is regelmatig ruimte voor creativiteit. Live Steady geeft de ervaring dat de Bijbel
verrassende antwoorden geeft voor je leven.

Wanneer: vrijdagavond, één keer per twee weken, 19.00-21.00 uur in het jeugdhonk. De éne week is er Rock Solid en de andere week Live Steady.