Supporter van de Baptisten Gemeente Sneek

Bent u geen lid of vriend maar wilt u de Baptisten gemeente Sneek graag financieel ondersteunen?

Wordt dan supporter, je kunt je gift overmaken naar:
NL96 INGB 0001 4223 49 t.n.v. Baptisten Gemeente Sneek
o.v.v. Supporter (uw naam)

Supporter van de Baptisten Gemeente Sneek

Bent u geen lid of vriend maar wilt u de Baptisten gemeente Sneek graag financieel ondersteunen?

Wordt dan supporter, je kunt je gift overmaken naar:
NL96 INGB 0001 4223 49 t.n.v. Baptisten Gemeente Sneek
o.v.v. Supporter (uw naam)