Wie wij zijn

Onze voorganger

Vacante positie

Als pastoraal werker ben ik werkzaam in Sneek sinds 1 maart 2018. Halverwege 2021 zijn mijn man Sjaak en ik in het centrum van Sneek komen wonen, onze droomplek op het Friese platteland lieten we achter. Naast mijn werk in de kerk ben ik vrijwilliger voor het Leger des Heils, stichting Restplak Fryslan, en ben ik retraite begeleider bij de Spil. Hier zijn is een uitdagende en uitdijende taak. Inmiddels ben ik op meer terreinen dan alleen het pastoraat werkzaam. Pastoraat is het luisteren naar de verhalen van mensen en met hen zoeken naar een (nieuwe) verbinding met het verhaal van God. Soms heeft dat tot gevolg dat de verbinding met de ander met een kleine a wordt gezocht en gevonden. Het is een voorrecht om zo midden tussen de mensen te leven. Jezus deed niet anders, en Hem willen mijn man en ik graag volgen. Hij als kunstenaar met zijn eigen studio en levensinstelling en ik op mijn manier. Vaak noem ik het ‘ struikelen achter Jezus aan’.

Joke Verboom, 06-51050778
jokeverboom@baptistengemeente.nl

Joke Verboom Pastorale werker

Onze pastorale werker

Onze pastorale werker

Als pastoraal werker ben ik werkzaam in Sneek sinds 1 maart 2018. Pastoraat betekent voor mij dat ik luister naar de verhalen van mensen en met hen zoek naar (nieuwe) verbinding met het verhaal van God. Soms heeft dat tot gevolg dat er verbinding met de ander met een kleine a moet worden gezocht. Heling, verzoening, bijstaan en helpen zijn begrippen die daarbij horen.
Mijn werkdagen zijn normaliter de dinsdag en donderdag. Ik zal me vooral richten op ouderen, zieken en het leiden van uitvaartdiensten.

Joke Verboom, 06-51050778

Joke Verboom Pastorale werker

Bestuur

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door het dagelijks bestuur (de voorzitter, de penningmeester en de secretaris), tezamen met onze voorganger en een vijftal bestuursleden met elk hun eigen taakvelden, zoals onder meer jeugdwerk, opbouw, viering, communicatie, facilitair en personeelszaken. Daarnaast is er permanent een lid van het pastorale team onderdeel van het bestuur.
Bestuursleden worden gekozen uit de leden van de gemeente, via verkiezingen. In eerste instantie is dat voor een periode van drie jaar, waarna ze voor nog zo’n periode herkozen kunnen worden.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de leiding van de gemeente en is belast met de ontwikkeling, uitvoering en bewaking van het beleid. Het bestuur voert besluiten uit die door de
gemeentevergadering (dat zijn de leden van de gemeente, tevens het hoogste orgaan binnen de gemeente) genomen zijn.

Pastoraat

Het pastorale team van Baptisten Gemeente Sneek wordt voorgezeten door onze pastorale werker en bestaat verder uit 13 pastorale medewerkers, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen in onze gemeente.
Het pastorale team is verantwoordelijk voor de pastorale zorg binnen de gemeente. Pastorale medewerkers worden via verkiezingen uit de leden van de gemeente gekozen, voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot herverkiezing voor nog eens een periode van drie jaar.

Het pastorale team van Baptisten Gemeente Sneek wordt voorgezeten door onze pastorale werker en bestaat verder uit 13 pastorale medewerkers, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen in onze gemeente.
Het pastorale team is verantwoordelijk voor de pastorale zorg binnen de gemeente. Pastorale medewerkers worden via verkiezingen uit de leden van de gemeente gekozen, voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot herverkiezing voor nog eens een periode van drie jaar.

Pastoraat

Werkers

De gemeente, dat zijn wij! Samen dragen we zorg voor het reilen en zeilen van alles wat de gemeente betreft, van taxirijders, schoonmakers en koffieschenkers, via beamershooters, regisseurs en technici, tot kosters, bestuursleden en een voorganger. Teveel om op te noemen, maar heel veel mensen hebben een kleine of grote taak in de gemeente. Het vervullen van een taak vergroot je betrokkenheid en is ook echt nodig om de hele boel draaiende te houden! Er is altijd werk.