Visie van onze gemeente

In het jaar 2015 heeft de Baptisten Gemeente Sneek de volgende kenmerken:

Groei

Er is groei doordat leden en vrienden groeien in hun geloof.
Er is groei doordat de eigen jeugd een bewuste keuze voor God maakt.
Er is groei doordat mensen die niet geloven God leren kennen.

Participatie

Alle leden en vrienden nemen zo mogelijk deel aan een kring.
De gemeente werkt gavengericht, alle leden zetten zich in voor taken waarvoor zij de gave(n) hebben ontvangen.

Relaties

Er is liefde en aandacht voor elkaar en voor mensen om ons heen.
De leden bemoedigen en corrigeren elkaar liefdevol; zij stimuleren elkaar het goede te doen.

Instelling

De leden en vrienden weten zich afhankelijk van God, zoeken Zijn wil en laten zich daarbij leiden door de Heilige Geest.
De drijfveer van de leden en vrienden is het dienen van God.

Uitstraling

De gemeente staat op een positieve manier bekend in Sneek en omgeving.
De gemeente is naar buiten gericht; de doelgroep hierbij is gezinnen met kinderen.

Samenkomsten

De wekelijkse samenkomst is gericht op gelovigen en ongelovigen. Kernwoorden voor het karakter van de diensten van onze gemeente: herkenbaarheid: iedere zondag een dienst met hetzelfde gezicht (maar wel gevarieerd).

Eigentijds

Gericht op onze doelgroep, gezinnen met kinderen.
Met de opdracht als basis.
Vernieuwend in een Baptisten traditie.

Jeugd

Er is aandacht en ruimte voor kinderen en jongeren zodat ze God leren kennen.
Naast de onderlinge ontmoeting is er aandacht voor verdieping. Jonge mensen leren wat het inhoudt om een leven met God te leiden.
De jeugd is actief betrokken bij de gemeente.

Toerusting

Leden en vrienden volgen cursussen voor toerusting en persoonlijke vorming.

Menu
X