Wat wij geloven

Wat is het baptisme

In vrijwel elk land in de wereld vind je Baptistengemeenten. Als deel van de wereldwijde christelijke kerk vormen de baptisten één van de grootste geloofsgemeenschappen.

De kerk is voor baptisten niet zozeer een specifieke plaats of gebouw, maar een gezin dat bestaat uit gelovigen, toegewijd aan Christus, elkaar en de dienst van God in de wereld.

In dit baptistengezin is iedereen gelijk, en iedereen vervult een taak in de dienst aan God en voor God in de wereld. Er is geen hiërarchie van bisschoppen en priesters die gezag oefenen over hun leden. Gelijke status betekent echter niet dat iedereen dezelfde rol heeft. Elke lokale baptistengemeente stelt haar eigen leiders aan met een specifieke taak voor verkondiging, onderwijs en pastorale zorg.

Baptisten zijn betrokken op de medemens in de lokale context samen met andere plaatselijke kerken en gemeenten. De lokale gemeenten zijn zelfstandig en zelf onderhoudend, in grootte variërend van 20 tot enkele honderden leden. Hoewel elke baptistengemeente een zelfstandige eenheid is, hebben baptisten ook altijd geloofd in onderlinge samenwerking. Gemeenten ontmoeten elkaar op regionaal, nationaal en internationaal vlak om de onderlinge band te versterken en elkaar te dragen.

Baptisten nemen ook interkerkelijk hun verantwoordelijkheid door deelname aan de Evangelische Alliantie, de Nederlandse Zendingsraad, de Evangelische Zendingsalliantie en verschillende interkerkelijke contactorganen voor overleg met de overheid.

De baptisten manier om gemeente te zijn is als samenleven in een gemeenschap, een gezin zou je kunnen zeggen.

Wil je nog meer weten over het baptisme? Kijk dan eens hier.

De doop en het Avondmaal zijn de twee instellingen die Jezus ons mee heeft gegeven.

Wie de keuze gemaakt heeft om een volgeling van Jezus te worden, wil dat aan de mensen om zich heen laten zien. Dat gebeurt in onze gemeente door de doop.

De opdracht van onze gemeente is afgeleid van de taak die Jezus Zijn leerlingen meegaf: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” (Matteüs 28: 19-20). In navolging van deze opdracht nodigen wij mensen die tot een bewust geloof komen, uit om zich te laten dopen. Het Griekse woord ‘baptizein’, waar de naam ‘baptisten’ vandaan komt, betekent onderdompelen. Daarom passen wij de doop door onderdompeling toe.

Wie zich laat dopen, wordt daardoor lid van de gemeente. Wie er (nog) niet aan toe is om zich te laten dopen maar wel met de gemeente wil optrekken, kan zich aanmelden als vriend van de gemeente. Vriend-zijn van de gemeente is bedoeld als een kennismakingsperiode, zo mogelijk op weg naar het lidmaatschap.

Iedere eerste zondag van de maand vieren we samen het Avondmaal. Bij de viering van het avondmaal staan de dood en opstanding van Jezus Christus centraal. Jezus zelf heeft zijn leerlingen geleerd om Hem te gedenken door middel van brood en wijn.

Bij het Avondmaal worden kleine stukjes brood uitgedeeld (er is ook glutenvrij brood), die we gezamenlijk opeten. Ook de wijn gaat rond, in grote bekers, of druivensap in kleine cupjes. Je hoeft dus niet naar voren te komen.

Doop en Avondmaal

Doop en Avondmaal

De doop en het Avondmaal zijn de twee instellingen die Jezus ons mee heeft gegeven.

Wie de keuze gemaakt heeft om een volgeling van Jezus te worden, wil dat aan de mensen om zich heen laten zien. Dat gebeurt in onze gemeente door de doop.

De opdracht van onze gemeente is afgeleid van de taak die Jezus Zijn leerlingen meegaf: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” (Matteüs 28: 19-20). In navolging van deze opdracht nodigen wij mensen die tot een bewust geloof komen, uit om zich te laten dopen. Het Griekse woord ‘baptizein’, waar de naam ‘baptisten’ vandaan komt, betekent onderdompelen. Daarom passen wij de doop door onderdompeling toe.

Wie zich laat dopen, wordt daardoor lid van de gemeente. Wie er (nog) niet aan toe is om zich te laten dopen maar wel met de gemeente wil optrekken, kan zich aanmelden als vriend van de gemeente. Vriend-zijn van de gemeente is bedoeld als een kennismakingsperiode, zo mogelijk op weg naar het lidmaatschap.

Iedere eerste zondag van de maand vieren we samen het Avondmaal. Bij de viering van het avondmaal staan de dood en opstanding van Jezus Christus centraal. Jezus zelf heeft zijn leerlingen geleerd om Hem te gedenken door middel van brood en wijn.

Bij het Avondmaal worden kleine stukjes brood uitgedeeld (er is ook glutenvrij brood), die we gezamenlijk opeten. Ook de wijn gaat rond, in grote bekers, of druivensap in kleine cupjes. Je hoeft dus niet naar voren te komen.