Van toen naar nu

Geschiedenis van de BGS

De gemeente kent een rijke geschiedenis die niet in een paar woorden is weer te geven. Op deze pagina kunt u een zeer beknopte samenvatting lezen van de geschiedenis van de Baptisten Gemeente Sneek.

1872-1880

Het ontstaan van de BGS

Vanuit een evangelisatieschool in Leeuwarden werd Sneek bereikt met het evangelie. Zestig mensen met visie voor evangelisatie vormen de zondagsschool vereniging ´het mosterdzaadje´. Zij kwamen regelmatig bij elkaar en vierden het Heilig Avondmaal. Opvallend is dat deze broeders en zusters met beperkte middelen de schouders zetten onder het werk dat zou uitmonden in de stichting van de Baptisten Gemeente te Sneek. Vóór dat het zo ver was werd Johannes Horn aangewezen als evangelist. Met veel ijver en vrijmoedigheid wist hij honderden in Sneek en omgeving met de boodschap van Christus te bereiken.
In de loop van de jaren 1872 tot 1880 werd een aantal mensen gedoopt. Op 13 september werd de gemeente officieel gesticht en telde toen 42 leden. Het leven en werk van de gemeente onder leiding n Johannes Horn omvatte plaatsen als Heeg, Oppenhuizen, Hommerts, Grouw, Bolsward Workum en Heidenschap.

1883

ds. Horn

De toewijding en het werk van ds. Horn werd beloond, er brak een heuse opwekking uit. In twee jaar tijd werden 80 mensen aan de gemeente toegevoegd. De bekering en geestelijke groei van velen leidde tot het plan voor een eigen kerkgebouw. In de gemeentevergadering in het najaar van 1882 wordt de gemeente een machtiging gevraagd voor:
1. tot aankoop van den grond
2. het bouwen van het kerkje met annex woningen
3. het verbruiken van het daarvoor aanwezige en het negotiëren van het daartoe ontbrekende geld en
4. het brengen van het gebouwde onder hypothecair verband

Met algemene stemmen wordt dit voorstel aangenomen.

1882 - 1953

Vredekerkje aan de Oppenhuizerweg

De gemeente groeide hier onder de leiding van de stichter van de gemeente Ds. Horn. Zes voorgangers volgden hem in dit gebouw op en bouwden aan de gemeente. Genoemd mag worden ds. H. Visser die de gemeente van 1910-1938 (28 jaar) leidde en tot zijn sterven in 1955 erg betrokken bleef bij de gemeente. Ds. G.W. Tijman die de gemeente diende in de oorlogsjaren en ook in het verzetswerk zat en onderdak bood aan joden. Bijzonder was ook de doopdienst op 7 december 1947 toen 22 mensen door ds. J. Broertjes (1946-1950) werden gedoopt. Zo kwam het dat door de grote groei in 1952 een grotere ruimte nodig was en er een geschikt gebouw gevonden werd aan de Willem Lodewijkstraat. Ds. Ph. Lindeman (1951-1960) diende de gemeente in deze periode en hij was het ook die het gemeenteblad ‘Ons Forum’ in 1955 introduceerde. Dit blad wordt nog steeds maandelijks uitgegeven in de gemeente en bestaat dus al meer dan 60 jaar!

1953 - 2013

De Harmonie aan de Willem Lodewijkstraat 4

In dit gebouw groeide de gemeente verder. Er zijn bijzondere feiten te noemen zoals ds. Jan van Dam (1960-1976) die de gemeente 16 ‘prachtige jaren’ mocht dienen. Hij overleed op 53-jarige leeftijd en de verslagenheid in de gemeente was groot. Ook te denken valt aan ds. O. Oldenburger. Met veel enthousiasme en elan verrichtte hij zijn werk in de gemeente. In de vier jaar dat hij werkzaam was in Sneek en Bolsward werden er maar liefst 70 mensen gedoopt, waaronder 20 personen op de paaszondag van 1980. Het gebouw verouderde en van januari t/m april 2000 is het gebouw ingrijpend verbouwd. in 2012 moest er weer een knoop worden doorgehakt. Op de Willem Lodewijkstraat blijven en veel geld investeren of verhuizen naar een nieuwe (ook in de letterlijke zin) locatie. Deze werd gevonden aan de rondweg van Sneek.

2013 - heden

Voormalig TNT gebouw

Vanaf 15 december 2013 het voormalige TNT gebouw aan de Selfhelpweg 22.